Прес-центр
Статті та технічна інформація від абразивного заводу Novoabrasive

Запобіжні заходи з використання абразивного інструменту

Дані рекомендації складені Європейською Федерацією Абразивних Виробників "FEPA" по використанню абразивних відрізних і шліфувальних кругів по металу і каменю.


NovoAbrasive є членом FEPA c 2017р.Переконайтеся в наявності маркування EN 12413 і терміну придатності на абразивному колі.

Убедитесь в наличии маркировки EN 12413 и срока годности на абразивном круге.


Не використовуйте кругі без маркування EN 12413.
Не используйте лезвие без маркировки EN 12413.

Обов’язково ознайомтеся з інструкціями з експлуатації
Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации.


Не викидайте інструкції та періодично переглядайте її.

Не выбрасывайте инструкции и периодически ее просматривайте.


Перевірте абразивне коло на наявність пошкоджень або незвичайних плям.
Проверьте абразивный круг на наличие повреждений или необычных пятен.


Не використовуйте пошкоджене коло.
Не используйте поврежденный круг.


Швидкість, вказана на машині, не повинна перевищувати швидкість, вказану на диску.
Скорость, указанная на машине не должна превышать скорости, указанной на диске.


Не використовувати диск, швидкість якого нижча за вказану на машині.
Не использовать диск, скорость которой ниже скорости, указанной на машине.


Тип 41, тип 42, тип 27 Правильно встановлені фланці.
Тип 41, Тип 42, Тип 27 Становить фланцы правильно.


Неправильно встановлені фланці тип 41/тип 42, тип 27.

Неправильно установленные фланцы Тип 41/Тип 42, Тип 27.


Переконайтеся у правильному встановленні захисного кожуху.

Убедитесь в правильной установке защитного кожуха.


Ніколи не знімайте захисний кожух.
Никогда не снимать защитный кожух.


Надійно зафіксована робоча поверхня.

Надежно фиксированная рабочая поверхность.


Не різати на нестабільній робочій поверхні.
Не резать на нестабильной рабочей поверхности.


Використовувати засоби індивідуального захисту.

Использовать средства индивидуальной защиты.


Ніколи не різати без засобів захисту.

Никогда не резать без средств защиты.


Використовувати тільки для різання кіл типу 41, типу 42.
Использовать только для резки круги Тип 41, Тип 42.


Не використовувати різальні диски типу 41 і типу 42 для шліфування.
Не использовать режущие диски Тип 41 и Тип 42 для шлифования.


Використовувати тільки для шліфування кола типу 27.

Использовать только для шлифования круги Тип 27.


Не використовувати для різання кола типу 27, окрім випадків, коли це спеціально вказано.
Не использовать для резки круги Тип 27, кроме случаев, когда специально указано.


Завжди тримайте відрізне коло прямо під кутом 90 градусів та не повертайте його під час роботи.
Всегда держите отрезной круг прямо под углом 90 градусов и не поворачивайте его во время работы.


Не закручуйте інструмент під час різання.

Не закручивайте инструмент во время резки.


Тримайте різальний інструмент вільно.

Держите режущий инструмент свободно.


Не застосовуйте надмірної сили під час різання.
Не применяйте чрезмерную силу при резке.